LERUMS KICKBOXNING

Om Kickboxning

I ett historiskt perspektiv så skapades kickboxningen i USA för att olika stilar inom stående kampsport skulle kunna mötas under gemensamma regler. Det visade sig tidigt att Kyokushin Karate på den tiden hade bäst bentekniker och att boxarna hade bäst slagtekniker, utifrån vilket en gemensam stil utvecklades. Tidiga namn på kickboxning blev följaktligen full-contact karate och sportkarate. I dag är kickboxning en egen sport och idrott, Utan krav på att följa gamla traditioner kan kickboxningen utvecklas, anpassa sig till utövarnas krav och ta till sig modern forskning kring psykologi, pedagogik och fysisk träning.